e1 e2 e3

Acupuntura

L'acupuntura és una teràpia que tracta les energies amb la manipulació d'agulles, seguint els meridians del cos per restaurar l'equilibri energètic i en conseqüència aconseguir el benestar del pacient.

"Tot això de la natura és raonable. Encara que no ho comprenguem de moment."

Mahatma Gandhi

¿Què és la Medicina Tradicional Xinesa?

INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA TRADICIONAL XINESA

La medicina tradicional xinesa, és una ciència de la salut que es va desenvolupar a la Xina fa més de 5.000 anys.

LA MEDICINA TRADICIONAL XINESA COM A CIÈNCIA

Científicament direm que la medicina tradicional xinesa és física, pura i respon a l'ordre científic i a la conseqüència lògica, descartant qualsevol concepte esotèric, místic, parapsicològic i paranormal.

Dintre d'aquest ordre científic per qual es desenvolupa la medicina tradicional xinesa, podem mencionar principalment el "antagonisme universal".

  • Els coneixements de la circulació de l'energia i la sang.
  • Els conceptes de coneixement de l'energia i de la seva bipolaritat.
  • Els coneixements de la circulació de la sang.
  • Teories dels 5 elements.

PARÀMETRES QUE DESENVOLUPEN LA M.T.C

La M.T.C. és una ciència de la salut que gaudeix d'unes funcions pròpies:

  • Una anatomia pròpia.
  • Una filosofia pròpia
  • Una patologia pròpia.
  • Unes tècniques de diagnostic pròpies.
  • Unes tècniques terapèutiques pròpies.

UNA ANATOMIA PRÒPIA

En la M.T.C. a mes a mes dels coneixements anatòmics com els entenem a l'occident, també tenen en compte les vies energètiques del cos humà.

A l'antiguitat ja es coneixien amb gran precisió la circulació de la sang y la circulació de l'energia. Trajectes energètics tant interns com externs, canals principals i secundaris, punts d'acupuntura i l'acció terapèutica de cadascun d'ells.

Mesurada aquesta energia, podem gaudir de la seva bipolaritat, + -, protó, electró, YING o YANG.

FILOSOFIA PRÒPIA

A més a més de les funcions fisiológiques tal i com les coneixem a l'occident, la M.T.C. té una altre visió i contempla altres funcions dels òrgans i vísceres (ZANG FU). També desenvolupa la funció de l'energia (KI), la funció de la sang (XUE), la funció dels líquids orgànics (JING YIE), la funció de la psique (SHEN), la filosofia dels tres calentadors (SAN JIAO). També entén com filosofia pròpia a un grup d'òrgans, el cervell, la medul·la, l'ùter i altres vísceres extraordinàries.

Miguel Aguirre Laserna
Llicenciat en Medicina Tradicional Xinesa